Home » Michał Rusinek – autor Małego Chopina

Michał Rusinek – autor Małego Chopina

Pan Michał, Frycek i teatr.

Pan Michał Maciej Rusinek urodził się  31  stycznia 1972, czyli 162 lata po Fryderyku Chopinie. W 2009 roku ukazała się jego książka pt: Mały Chopin. Książka adresowana przede wszystkim do dzieci odniosła już na początku roku (Roku Chopinowskiego) wielki sukces.  Piękne, oryginalne, ciekawe, a przy tym zabawne ilustracje wykonała siostra Pana Michała Pani Joanna Rusinek. Produkcją, czyli wydrukowaniem zajęło się Wydawnictwo Znak. Pod koniec 2009 roku Antoni Barłowski – aktor teatralny i filmowy, specjalizujący się także w sztuce lalkarskiej powołał do życia przedstawienie teatralne, w którym opowiedział historię Małego Chopina na scenie, w teatrze. Pan Michał oglądał przedstawienie i bardzo mu się podobało.

Pan Michał i ponadto

Ponadto Pan Michał Rusinek jest  literaturoznawcą, tłumaczem, pisarzem i – tu ciekawostka – Sekretarzem Pani Wisławy Szymborskiej – znanej polskiej poetki, laureatki literackiej nagrody Nobla, której przedstawiać  nie ma potrzeby, bo wszyscy wiedzą o kim mowa.

Ponadto Pan Michał studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1991-1996. W 2002 roku otrzymał stopień doktora na podstawie pracy Między klasyczną retoryką a ponowoczesną retorycznością. Obecnie pracuje w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ.

Pan Michał i lepiej

Pan Michał Rusinek jest także autorem – i tu druga ciekawostka – nazwy lepiej – gatunku literackiego stworzonego przez Wisławę Szymborską.

Linki Zewnętrzne o Michale Rusinku

.